The unconscious, today

Abstract

[Text in Catalan]: Les següents idees funcionaran com a marc de la meva exposició:

  1. Gaston Bachelard deia: «no hi ha coses simples; existeixen només les simplificacions». Per això escoltareu diverses vegades el terme complex, complexitat i els seus derivats.
  2. En la meva ponència no hi ha ni bons ni dolents, sinó els efectes d’un sistema. A ell al•ludeixo més que no pas a les persones.
  3. Maniqueismes a part, no mantinc equidistàncies quan crec que és útil prendre partit i, de manera especial, si considero que s’estan destruint tresors que la historia ens ha llegat.
  4. Convé, doncs, que en els congressos comencin a manifestar-se o s’insinuïn algunes «utopies» que són realitzables perquè ja han estat realitzades.
  5. Els plurals que utilitzo fan referència a idees discutides en el nostre grup i que he inclòs en aquesta ponència. Dels singulars n’assumeixo la total responsabilitat.
  6. Parlo, com podeu sentir, en català. Ja havia pensat fer-ho així, però ho faig amb més ganes perquè inclou una protesta contra aquells que consideren Catalunya i la seva llengua com un «gueto lingüístic i identitari». Us demano, doncs, que em disculpeu anticipadament per algunes incorreccions en la meva expressió.
Víctor Korman
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *