When the subject’s love hurts the object

Abstract

[Text in Catalan]: L’article reflexiona sobre certs conceptes psicoanalítics i les seves repercussions tècniques. L’autor opina sobre la importància d’obrir diferents espais de pensament seguint autors d’ escoles iverses, fa un recorregut partint de l’espai potencial sobre psicoteràpia i psicoanàlisi, holding i interpretació, sobre l’agressivitat i la pulsió de mort per arribar a quan l’amor del subjecte fa mal l’objecte. L’èmfasi del treball està posat en les aportacions d’alguns autors del middle group britànic, com ara Fairbairn, Balint i Winnicott. Sáinz Bermejo afirma que aquests autors estan més pròxims a la teoria de les relacions objectals, considerant a Klein una autora de caire més instintivista.

Francesc Sáinz
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *