Word Care – Poetry and psychoanalysis

Abstract

Poetry and psychoanalysis work with words. The long life of poetry emphasises the transcendence of words in human’s essence.

Psychoanalysis, with a life not so long, shows the deep relationship that exists between body and soul, studying the role of words in the existence of humans.

This project is nothing else than a walk around words, holding hands with poetry and psychoanalysis.

Through a lecture, in detail, of some of most important voices in contemporary poetry, we try to get to work poetry and psychoanalysis.

If we get the chance to wonder new questions, this work and its lecture will have achieved its aim.

And just a friendly advice: read poetry, please.

Keywords
Word, listen, poetry, psychoanalysis, the other, pain.


[Text in Catalan]: Poesia i psicoanàlisi comparteixen una certa excentricitat en el saber. Expulsada la poesia de l’àgora de la República per Plató, i desterrada l’altra dels centres del saber legislativament dictaminat, en paraules més arcaiques, desterrada de l’acadèmia, ambdues pràctiques o disciplines comparteixen l’interès per l’ésser humà, sexuat i marcat per la mort sabuda i la seva més tràgica i bella conseqüència, això és: el llenguatge. «La mort és sens dubte el més essencial dels accidents del llenguatge», afirma Foucault.

Poesia i Psicoanàlisi comparteixen, doncs, més d’una cosa. Però de ben segur discrepen, es diferencien, també, en més d’un assumpte. […]

Jordi Xandri
leave a comment

Download full article (text in Catalan)

Read full article (text in Catalan) at Issue 44 :: July 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 90 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *