Efectes del soroll en la salut

Ja fa temps que aquest tema dels efectes del soroll en la salut emocional i física m’interessa. A primer cop d’ull pot semblar un tema simple, perquè no hi parem atenció i perquè cada vegada hi ha més soroll. En aquest article he intentat transmetre Seguir leyendo…