Efectes del soroll en la salut

Resumen

Ja fa temps que aquest tema dels efectes del soroll en la salut emocional i física m’interessa. A primer cop d’ull pot semblar un tema simple, perquè no hi parem atenció i perquè cada vegada hi ha més soroll. En aquest article he intentat transmetre la seva complexitat d’una manera entenedora i amena.
El soroll té efectes físics locals i generals, té efectes cognitius i emocionals i té uns efectes especials en els nens.
M’han sortit moltes llistes, com les dels efectes adversos dels medicaments. He optat per mantenir-les, per donar una idea de la diversitat d’efectes a diferents nivells. També per poder relacionar malaltia i noxa.
Tenim molt interioritzat que un dia ens posarem malalts. El nostre cos és una màquina molt ben pensada, amb molts mecanismes de compensació. Però amb un límit. Per tant, quan ens posem malalts hem de pensar quin límit hem traspassat i què ens està dient aquesta malaltia.

Paraules clau
sorolls, efectes tòxics, salut física, salut emocional

Àngels Córcoles
déjale un comentario

Descargar texto completo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *