La importància de l’acompanyament psicològic en el dol perinatal

Resumen

En aquest article presentem algunes reflexions sobre el treball de dol en una unitat de cures intensives neonatals (ucin). En el parts prematurs, la mare acostuma a experimentar sentiments de pèrdua davant la manca d’una resposta esperada i satisfactòria del nadó. Aquests sentiments, que són viscuts amb decepció i culpa, interfereixen en la capacitat de la mare de reconèixer les necessitats del seu fill, de manera que es produeix una fractura del vincle entre tots dos. Un cas especialment crític es dona quan es produeix una mort neonatal i requereix uns processos específics que van més enllà de qualsevol dol, com reflectim en un cas clínic.

Paraules clau
prematuritat, unitat de cures intensives neonatals, pèrdua, dol, separació traumàtica, rêverie, mort neonatal

Remei Tarragó Riverola
déjale un comentario

Descargar texto completo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *