La perversió i l’art

Resumen

El text és un recorregut teòric que mostra la línia tan fina que separa el concepte de bellesa del que és sinistre, la seva cara més oposada. Seguint les obres del Marquès de Sade, del psicoanalista Jacques Lacan, del filòsof Eugeni Trias i d’altres autors, exposo com la bellesa és un vel que ens defensa de l’horror. El que és sinistre com a condició i límit del que és bell per a Trias; les arts que eternitzen els vicis per a Sade, i de com el gaudi, quan traspassa la barrera narcisista, va més enllà del bé, fragmenta l’objecte i la identificació especular, per a Lacan.

Paraules claus
gaudi, narcisisme, bellesa, sinistre, vel, infinit

Juliette, un personatge del Marquès de Sade (Sade, 2009), sent una gran passió per les belles arts. Va a la ciutat de Florència i a la Galeria Príncep Cosme I de Mèdici, descobreix la Venus d’Urbino, realitzada per Tiziano l’any 1538; admira els altars d’or adornats amb pedres precioses fins a arribar a la cambra dels ídols on troba diversos sepulcres que representen el cos humà en les fases de descomposició «fins a la descomposició total de l’individu», on ja no queda ni un alè de dolor. […]

Seguint amb el recorregut de Juliette per la Galeria de Florència, la protagonista, quan contempla la imatge de Venus, queda fascinada i besa arravatada la seva amiga Raimonde. La imatge de la bellesa de la pintura motiva, així, com un ressort, el contacte carnal amb la seva amiga. Una imatge que l’omple de passió i l’empeny a la satisfacció pulsional del gaudi. Què hi ha hagut en la imatge que ha motivat aquest arravatament i ha despertat el desplegament pulsional?

Lacan en la fase constitutiva del subjecte —«l’estadi del mirall», moment de la imatge de l’altre com a unificadora del jo, que Freud anomena «narcisisme»— ens diu […]

Mercè Rigo i Grimalt
déjale un comentario

Descargar artículo completo

Leer artículo completo en Número 44 :: Julio 2020 ya en vuestra librería, pídelo aquí y te lo enviaremos

Solicitar ejemplares (edición en papel 90 páginas encuadernadas)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *